Els compromisos de Zero-Malbaratat

Un compromís social

Mentre que el poder adquisitiu dels catalans continua baixant i que aquesta disminució afecta totes les categories socio-professionals, els productes catalogats per Zero-Malbaratat beneficien de reduccions de més o menys -50 %! Nosaltres considerem que menjar és una necessitat fisiològica essencial i no és normal haver de privar-se i anar en compte quan es fa la compra. Zero-Malbraratat t'ajuda a menjar bé sense haver de privar-te del que sigui, Zero-Malbaratat t'ajuda a menjar a un preu més baix! Gaudir a -50 %, això és Zero-Malbaratat. Zero-Malbaratat significa tenir accés a molts productes frescs, variats i d'excellent qualitat.

Un compromís mediambiental

L’impacte que la producció d’aliments exerceix sobre el medi ambient és inimaginable. A Catalunya, l’alimentació genera cada dia un gran nombre d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Un simple àpat, per exemple, equival a 3 kg de gasos amb efecte hivernacle! I això sense parlar del consum d’aigua que es necessita per un cicle de producció: 1 barra de pa és una banyera plena! Lluitant contra el malbaratament alimentari, Zero-Malbaratament es compromet a preservar el nostre medi ambient.

Un compromís econòmic

Un hipermercat perd de mitjana per any milers d'euros en productes alimentaris que es llencen, el que es tradueix en mils de milions d’euros pel conjunt espanyol. Amb la seva gestió responsable, Zero-Malbaratat vol evitar que els diners se’n vagin estúpidament a les paperera. Enlloc d’això, millor que sigui de profit pels consumidors. En 1 any d’experiència a 7 botigues, s’ha realitzat gairebé 1 milió d’euros d’estalvis gràcies als consumidors de productes Zero-Malbaratat.