El malbaratament en xifres

Quan es tracta de malbaratament alimentari, les xifres parlen soles. Us deixem un florilegi d’estadístiques que donen vertigen i que ens fan pensar... i comprometre’ns!

Al món

1,3 mil milions de tones d’aliments són llençats o perduts cada any, el que correspon a 1/3 dels aliments produïts al planeta!

A Àfrica i a Àsia, les pèrdues i el malbaratament alimentari del productor al consumidor representen entre 6 i 11 kg per individu i per any mentre que a Europa i a Amèrica del Nord, es situen entre 95 i 115 kg.

Amb el que Europa llença cada any es podrien alimentar mil milions de persones, és a dir la totalitat de les persones que pateixen malnutrició al món.

(Font: FAO)

En France

Cada any, la quantitat de residus alimentaris s’estima a:

  •   A la distribució (hipers i supermercats, botigues de barri, comerços de proximitat): 2,3 milions de tones;
  •   A la restauració (col·lectiva i comercial): 1,6 milions de tones;
  •   A les llars: 5,2 milions de tones (és a dir 79 kg per persona);
  •   En total: 9 milions de tones (és a dir aproximadament 137 kg per persona) si hi sumem la distribució, la restauració i les llars (sense comptar les pèrdues relacionades amb la producció agrícola i la transformació i envasament dels productes a les industries agroalimentàries).

(Font: Global Gâchis)

A les nostres llars, dels aproximadament 79 kg de residus alimentaris llençats cada any per persona, no tots poden ser fàcilment limitats (óssos, peles, etc.) però 20 kg podrien ser estalviats sense massa problemes si acceptéssim modificar una mica els nostres comportaments. Això correspon a 13 kg de restes de menjars, fruites i verdures no consumides i 7 kg d’aliments que ni tan sols han estat oberts. En total, cada any, aproximadament 1,3 milions de tones d’aliments són malgastats a les llars, el que equival a 38 kg d’aliments consumibles llençats cada segon!

(Font: ADEME - França, Ministeri d'Agroalimentari de França)

A què correspon tot això

Totes aquestes xifres poden semblar abstractes. Per fer-se una idea de la importància del que representen aquestes quantitats llençades, pot ser útil tenir al cap algunes ordres de magnitud:

  •   Sabent que es necessiten 1 000 litres d’aigua per produir un quilo de farina, cada barra de pa llençada a les escombraries equival a una banyera sencera.
  •   Saben que es necessiten 15 000 litres d’aigua per produir un quilo de carn, un rostit de porc o una cuixa de xai, equivalen a 70 banyeres plenes.

A primera vista no ens adonem que un quilo de carn ha utilitzat abans tants recursos. Malgrat tot, per tenir carn, el bestiar ha hagut d’alimentar-se, hidratar-se, ocupar espai, etc.