El malbaratament en xifres

Quan es tracta de malbaratament alimentari, les xifres parlen soles. Us deixem un florilegi d’estadístiques que donen vertigen i que ens fan pensar... i comprometre’ns!

Al món

1,3 mil milions de tones d’aliments són llençats o perduts cada any, el que correspon a 1/3 dels aliments produïts al planeta!

A Àfrica i a Àsia, les pèrdues i el malbaratament alimentari del productor al consumidor representen entre 6 i 11 kg per individu i per any mentre que a Europa i a Amèrica del Nord, es situen entre 95 i 115 kg.

Amb el que Europa llença cada any es podrien alimentar mil milions de persones, és a dir la totalitat de les persones que pateixen malnutrició al món.

(Font: FAO)

En France

Chaque année en France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont perdues ou gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire. Cela représente 16 milliards d'euros perdus ( cela représente 240 euros par français chaque année) et 15.3 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis pour rien !

Chaque acteur est concerné et les pertes alimentaires se produisent à :

  •   32 % au stade de la production,
  •   21 % au stade de la transformation et conditionnement des produits dans l'industrie agroalimentaire,
  •   14 % au stade de la distribution (hyper et supermarchés, hard-discounts, épiceries et commerces de proximité),
  •   33 % au stade de la consommation, dont 14% dans la restauration (collective et commerciale) et 19% pour la consommation à domicile.

Au stade des consommateurs, ce gaspillage représente au total 50kg de nourriture gâchée par français chaque année : 29 kg au domicile et 21kg au restaurant alors que nous n'y prenons que 15% de nos repas.

Sur les aliments jetés par les consommateurs, une bonne partie pourrait sans difficulté être évitée si l’on acceptait de modifier à la marge nos comportements. En effet, chacun d'entre nous jette chaque année 7 kg d’aliments non consommés et encore emballés ! L'autre partie des denrées qui partent à la poubelle concerne pour 1/4 de restes de repas, 1/4 de fruits et légumes non consommés, 1/5 de produits partiellement consommés, 14% de pain, 5% de boissons.

(Sources : Ademe 2016, France Nature Envrionnement & Verdicité)

A què correspon tot això

Totes aquestes xifres poden semblar abstractes. Per fer-se una idea de la importància del que representen aquestes quantitats llençades, pot ser útil tenir al cap algunes ordres de magnitud:

  •   Sabent que es necessiten 1 000 litres d’aigua per produir un quilo de farina, cada barra de pa llençada a les escombraries equival a una banyera sencera.
  •   Saben que es necessiten 15 000 litres d’aigua per produir un quilo de carn, un rostit de porc o una cuixa de xai, equivalen a 70 banyeres plenes.

A primera vista no ens adonem que un quilo de carn ha utilitzat abans tants recursos. Malgrat tot, per tenir carn, el bestiar ha hagut d’alimentar-se, hidratar-se, ocupar espai, etc.